ellemantor

  
 
Användartyp  Lärare
 

 Bïhkedæjja-programme
Gymnasiet: Sydsamiska
Hampus och Neo
Hampus och Neo
Sydsamiska: Ida, Thea, FI
Sydsamiska: Yngre gruppen
Tyska åk 7, 2020-2021 #Joduu#
Tyska, åk 8, 2020/2021
Årskurs 6 - Tyska
Övningar