ellemantor

  
 
Användartyp  Lärare
 

 Bïhkedæjja-programme
Gymnasiet: Sydsamiska
Hampus och Neo
Hampus och Neo
SYDIS - Gillis, Thea, Ida, Tor
Sydsamiska: Ida, Thea, FI
Sydsamiska: Yngre gruppen
Tyska åk 7 - 2022/2023
Tyska åk 7 2021-2022
Tyska åk 8 - Vårterminen 2022
Tyska åk 8, 2021-2022
Tyska åk 9 - 2022/2023
Tyska, åk 9, 2021/2022
Våra gamla glosor - Miesieh
Åarjelsaemien - glosor - gym
Årskurs 6 - Tyska
Årskurs 8 - 2022/2023 - Tyska
Övningar