Glosor - Ellenore, Manfred och Tor

Övningen är skapad 2018-10-09 av ellemantor. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • njulhtjedh hoppa
 • vaarredh springa
 • vaedtsedh
 • goegkerdidh krypa
 • lohkedh läsa
 • vuejedh köra
 • sygkeldidh cykla
 • buvvedh döda
 • snurke gris
 • stovle stol
 • laejpetje småkaka, småbröd
 • pläjjohke blyertspenna
 • maajh-vååjnesestååkedimmiedïrregh PS4
 • jåasoe galning, tok, dumbom
 • daatovre PC, dator
 • leekedimmie slakt
 • vesties ful
 • gïssege fet
 • tjöölle ljusblå
 • sjïere annorlunda
 • siegkies smal
 • veaksehks stark
 • väptehks smart
 • dovres dyr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-ellenore-manfred-och-tor.8549909.html

Dela