Årstider och klockan

Övningen är skapad 2019-05-08 av ellemantor. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • daelvie vinter
 • gïjredaelvie vårvinter
 • gïjre vår
 • gïjregiesie vårsommar
 • giesie sommar
 • tjaktjegiesie höstsommar
 • tjaktje höst
 • tjaktjedaelvie höstvinter
 • tsåahka lea ... klockan är
 • bielie X halv X
 • åvtelen i
 • minngelen över
 • njealjehts kvart, fjärdedel
 • man gellie tsåahka? vad är klockan?
 • mennie mïeresne tsåahka? vad är klockan?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/arstider-och-klockan.9068134.html

Dela