Till / Från / I

Övningen är skapad 2018-11-05 av ellemantor. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Manne leab Liksjosne Jag är i Lycksele
 • Manne vaadtsab Liksjosne Jag går i Lycksele
 • Manne vaadtsab bïjre jarngesne jag går runt på torget
 • Jarngeste från torget
 • jarngesne på torget
 • jarngese till torget
 • bovresne i affären
 • bovreste från affären
 • bovrese till affären
 • jeanose till älven
 • jeanosne i älven
 • jeanoste från älven
 • skuvlesne på skolan
 • skuvleste från skolan
 • skuvlese till skolan
 • Gåabph edtjh? Var ska du?
 • edtjeb jag ska
 • gubpede båatah? varifrån kommer du?
 • båatab jag kommer
 • voelpigujmie med vänner
 • X-se till X
 • X-ste från X
 • X-sne i/på X

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/till-fran-i.8637772.html

Dela