Sydsamiska v. 8, måndag gymnasiet

Övningen är skapad 2020-02-10 av ellemantor. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • heevehtidh att fira
 • jielijeguvvie film
 • vuejnedh se
 • saevege flagga
 • lustestalledh roa sig
 • skeejnedh förstå
 • mujhtedh minnas
 • åvteguvvie förebild
 • mov eeremes X lea Y min favorit-X är Y
 • Mij dov eeremes X? Vad är din favorit-X?
 • govledh höra
 • vuejnedh se
 • guvviedidh måla
 • ööhpehtidh undervisa
 • tjaarnedh dyka
 • jeanoe älv
 • mojhtese minne
 • åeredh sova
 • maanetje litet barn
 • gïengeles djup
 • vaestiedidh svara
 • laavlodh sjunga
 • jïenge is
 • tjïrrh genom
 • daejredh veta
 • tjoeje ljud
 • doestedh våga
 • gaavnedidh hitta
 • oktegh ensam
 • johke bäck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-v-8-mandag-gymnasiet.9628164.html

Dela