Sydsamiska läxa v. 5 (Gym)

Övningen är skapad 2020-01-20 av ellemantor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ietnien-gïele modersmål
 • voestes-gïele första språk
 • mubpien gïele andraspråk
 • ammes-gïele främmande språk
 • digkiedidh att debattera
 • tsällodh klaga, skälla
 • guvviedidh måla, berätta målande
 • vädtsoesvoete våld
 • laerhkedh misshandla
 • raavra-tjiektjeme fotbollsspelande
 • gieriesvoete kärlek
 • åehpies välkänd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-laxa-v-5-gym.9565134.html

Dela