Glosförhör - gymnasiet

Övningen är skapad 2019-09-30 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Guktie datnine ?
 • Mannine hijven !
 • Guktie lea dov nomme?
 • Mov nomme lea ...
 • Gusnie datne årroeminie?
 • Akte Göökte Golme
 • Njieljie Vïjhte Govhte
 • Tjïjhtje Gaektsie Uktsie
 • Luhkie Luhkieakte Luhkiegöökte
 • Manne leab saemie
 • Manne jag
 • datne du
 • Mijjieh vi
 • Mejnie datne barkeminie Vad jobbar du med?
 • plaave blå
 • rööpses röd
 • viskes gul
 • provne brun
 • veelkes vit
 • tjeehpes svart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosforhor-gymnasiet.9308186.html

Dela