Allfred, Tilde, Linnéa: Fredag v. 48

Övningen är skapad 2020-11-20 av ellemantor. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Mij dov faatoes? Vad är felet med dig?
  • Mov åejjieh saejriedieh Jag har huvudvärk
  • Mov tjåejjie baektjede Jag har ont i magen
  • Mov lea vaejlie Jag har feber
  • Manne skïebtjes Jag är sjuk
  • Daalhkesh daarpesjeb Jag behöver medicin
  • Baajh manneb veeledh Låt mig få vila lite
  • Datne daarpesjh jovkedh Du behöver dricka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allfred-tilde-linnea-fredag-v-48.10145658.html

Dela

Annonser