Läxa till v. 48

Övningen är skapad 2019-11-12 av ellemantor. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fropmege stark vind på havet, eller en sjö
 • manne bïlleb jag är rädd
 • daate vaarege det är farligt
 • ïskeres läskigt
 • eadtjohke modig
 • sïgledh segla
 • tjaebpies goh ledtie fint som fågel
 • gaatesjen förlåt
 • sïjhtem pryövedh jag vill försöka
 • lustes govloe det låter kul
 • Torkel vïnhtsine vualka Torkel åker båt
 • Manfred tjuara gïemhpes årrodh Manfred måste vara snäll
 • tjuatsa det snöar
 • daelie nu
 • die sen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-till-v-48.9437297.html

Dela