Sydsamiska, läxa för Manfred, Tor, Ellenore v. 43

Övningen är skapad 2020-10-10 av ellemantor. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bijjielisnie ovanför
 • nuelesne under
 • duekesne bakom
 • åvtelisnie framför
 • bijjelistie ovanifrån
 • nueleste underifrån
 • duekeste bakifrån
 • åvtelistie framifrån
 • duakan till bakom (bakåt)
 • nualan in under
 • bäjjese upp över
 • åvtese till framför
 • sisnie inne i
 • sistie ut ifrån
 • sïjse in i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-laxa-for-manfred-tor-ellenore-v-43.10047187.html

Dela