V. 18, Hampus

Övningen är skapad 2020-04-22 av ellemantor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • maadtoe ursprung
  • garmeresvoete stolthet
  • vuesiehtidh visa, uttrycka
  • båasarimmie reaktion
  • aalkoealmetje urfolk
  • hajkedh kasta iväg
  • unnebelåhkoe minoritet
  • gaerpene borste
  • vietseles populär
  • abpe vearteneb hela världen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-18-hampus.9761440.html

Dela