Läxa till måndag v. 8 - tor, manfred, ellenore

Övningen är skapad 2019-02-11 av ellemantor. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mijjieh libie bööremes Vi är bäst
 • Bïejh telefovneb låammesne Stoppa telefonen i fickan
 • Lahkoe biejvine! Grattis!
 • Sïjhth sïeteslaejpie? Vill du ha tårta?
 • Maahtah saemiestidh? Kan du prata samiska?
 • Maahtab saemiestidh Jag kan prata samiska
 • Maab edtjh daenbien darjodh? Vad ska du göra idag?
 • Manne heevehteb Jag firar
 • Manne leab saemie Jag är same
 • Leah datne saemie? Är du same?
 • Manne datneb eahtsab Jag älskar dig
 • Datne mov mïelehke Du är min tjej
 • nïejte tjej
 • baernie kille
 • voelpe vän
 • mijjieh lustestallebe vi har kul tillsammans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-till-mandag-v-8-tor-manfred-ellenore.8860038.html

Dela