Läxa, v. 9 måndag Tor, Manfred och Ellenore

Övningen är skapad 2020-02-18 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saemien låhkoe samiska
 • guvvie-lïerehtimmie bild
 • vätnoe slöjd
 • vitnedimmie idrott
 • byjreskelearoe SO
 • matematihke matte
 • astoe rast
 • Maam datne måantan darjoeh? Vad gör du på måndag?
 • Mov lea X Jag har X
 • manne X'm darjoeminie Jag gör X
 • voesse ryggsäck
 • daaroen svenska
 • gärja bok
 • buertie bord
 • daatovre dator
 • skubpehke sudd
 • mij dov eeremes faage vilket är ditt favoritämne
 • gåessie låhkoe orrije när slutar lektionen
 • sïjhteb astoeb jag vill ha rast
 • ålkone ute

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-v-9-mandag-tor-manfred-och-ellenore.9643619.html

Dela