Adjektiv läxa till måndag v. 11

Övningen är skapad 2019-02-25 av ellemantor. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gïsse tjock
 • gïssegåbpoe tjockare
 • gïssegommes tjockast
 • kruana grön
 • kruanebe grönare
 • kruanemes grönast
 • ïskeres äcklig, farlig
 • yskeråbpoe äckligare
 • yskerommes äckligast
 • stoerre stor
 • stuerrebe större
 • stööremes störst
 • jåasoeh dum
 • jåassoehkåbpoe dummare
 • jåssoehkommes dummast
 • åenehks kort
 • åenebe kortare
 • åenemes kortast
 • onne liten
 • unnebe mindre
 • unnemes minst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektiv-laxa-till-mandag-v-11.8918949.html

Dela