Läxa tills språkdagen

Övningen är skapad 2019-10-15 av ellemantor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Manne saemesteb jag pratar samiska
  • manne daarosteb jag pratar svenska
  • maahtah datne saemiestidh? kan du prata samiska
  • manne ånnetji maahtab jag kan lite
  • manne sïjhteb vielie lïeredh jag vill lära mig mer
  • manne Liksjoste jag är från Lycksele
  • mov gïele lea åarjelsaemien gïele mitt språk är sydsamiska
  • aalkoealmetje urfolksmänniska
  • gaskenasjovnen gïelebiejvie internationell språkdag
  • Saemesth munnjien Prata samiska med mig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-tills-sprakdagen.9371196.html

Dela