Glosor tills på tisdag v. 5

Övningen är skapad 2019-01-21 av ellemantor. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjahkasjidh att sitta
 • tjåadtjodh att stå
 • vedtedh att ge
 • leekedh att slakta
 • föörhkestidh att skratta
 • -stidh -stamme
 • -didh -damme
 • -sjidh -sjamme
 • -edh -eme
 • -odh -eme
 • manne tjåådtjeme jag har stått
 • datne tjahkesjamme du har suttit
 • dïhte vedteme hen har gett
 • dijjieh leekeme ni har slaktat
 • mijjieh föörhkestamme vi har skrattat
 • manne jag
 • datne du
 • dïhte hen
 • månnoeh vi två
 • dåtnoeh ni två
 • dah guaktah de två
 • mijjieh vi
 • dijjieh ni
 • dah de
 • Vuajnah maa! Titta hit!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-tills-pa-tisdag-v-5.8818727.html

Dela