Dagens ord för Manfred, Tor och Ellenore

Övningen är skapad 2019-05-27 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jolle hög
 • guelmiedahke spegel
 • onne liten
 • gellie många
 • ryjvestidh krossa, riva
 • beltedh skrämmas
 • faerhmiestidh krama
 • sjeakodh städa
 • väjkele duktig
 • guedtedh bära
 • laajpetje kaka
 • gïetigujmie låahpoehtidh klappa händerna
 • tjarki soptsestidh tala högt
 • veaksehke stark
 • gaavnedh hitta
 • lihtieh bïssedh diska
 • spaajhte snabb
 • snovredh snarka
 • sïmmedh viska
 • faavroe snygg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dagens-ord-for-manfred-tor-och-ellenore.9094031.html

Dela