Användarvillkor

Allmänt

Det är inte tillåtet att använda Glosor.eu på något sätt som strider mot svensk lagstiftning, eller är i kriminellt syfte. Vid överträdelse kan polisanmälan göras. Det innebär, bland annat, att du inte får ladda upp eller göra tillgängligt material som du inte själv har upphovsrätten till eller fått tillstånd att använda av upphovsrättshavaren. Du får inte heller ladda upp eller göra tillgängligt material som kan uppfattas som stötande eller kränkande. Du som användare är själv ansvarig för det material du laddar upp; Glosor.eu tar inget ansvar för innehållet i övningar eller information som du laddar upp.

Det är inte tillåtet att använda Glosor.eu i kommersiellt syfte utan vårt godkännande. All programmatisk eller automatiserad användning av Glosor.eu kräver vårt godkännande. Det är heller inte tillåtet att använda Glosor.eu på ett sådant sätt som överbelastar tjänsten eller förstör för andra användare.

Användare på sidan ska visa gott omdöme, och exempelvis inte störa andra användare på sidan med konstiga meddelanden eller på annat sätt publicera störande innehåll på sidan.

Tillgänglighet

Glosor.eu kan inte garantera att tjänsten är tillgänglig till 100%, och friskriver sig från alla direkta och indirekta kostnader som kan orsakas av att tjänsten ligger nere. Användare som inte kan utnyttja tjänsten på grund av störningar eller av andra orsaker utanför vår kontroll kommer inte att ersättas.

Reklam

Glosor.eu finansieras bland annat genom reklam via externa leverantörer, som t.ex. Google Adsense. Att annonsera på Glosor.eu utan vårt godkännande är otillåtet. Vid inloggad användning av Glosor.eu Premium, oavsett om detta köps in privat eller genom återförsäljare, så är sidan reklamfri.

Borttagning av innehåll

Glosor.eu har rätt att ta bort och ändra allt innehåll på Glosor.eu eller i tjänsten utan förvarning.

Under 18 år?

Du som är omyndig eller under 18 år måste ha målsmans godkännande för att få vara medlem eller på annat sätt använda denna tjänst.

Loggning och spårning

Vi lagrar IP-nummer och annan information i syfte att kunna spåra och förhindra otillåtet användande av tjänsten. Denna information kommer inte att lämnas ut av oss med följande två undantag; om detta krävs för att följa svensk lagstiftning exempelvis för användning i polisutredningar, eller om informationen är anonymiserad på ett sådant sätt att den ej kan knytas till enskilda konton eller personer. Glosor.eu använder kakor (cookies) för att bland annat att veta om du är inloggad eller inte. Leverantörer av reklam och statistik för sidan använder också kakor (cookies) för att kunna ge mer relevant reklam och ge mer rättvisande statistik. Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera kakor (cookies), men då kan du t.ex. inte logga in eller använda alla funktioner på sidan.

I och med att du skapar ett konto på Glosor.eu samtycker du till att Glosor.eu kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen samt annan tillämplig lagstiftning.
Glosor.eu samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänsten samt för att kunna försvåra missbruk av den.
Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänsten.
Vi lämnar inte ut personuppgifter om du inte själv samtycker till det t.ex. genom att själv publicera den här på sidan, om vi inte enligt lag tvingas till det.

Ändring av villkor

Glosor.eu förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera användarvillkoren. Detta kommer i så fall annonseras på Glosor.eu, senast 30 dagar innan de träder i kraft. Genom att fortsätta använda Glosor.eu efter att villkoren trätt i kraft anses du acceptera de nya villkoren.


FÖR ATT ANVÄNDA OCH/ELLER BLI MEDLEM PÅ Glosor.eu KRÄVS ATT DU LÄST, FÖRSTÅTT, SAMT GODKÄNT DESSA VILLKOR

Brott mot dessa villkor kan bland annat resultera i att bli avstängd och/eller att ens innehåll på sidan tas bort utan förvarning.