Prov

Övningen är skapad 2021-02-12 av ellemantor. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mov luvnie hos mig
 • nov hävvi absolut
 • unnemes minst
 • jis om
 • maamkh någonting alls
 • bielie halv
 • maehteden ni två kan
 • swisjedtidh swisha
 • oktegh ensam
 • namhtah utan
 • tjuvliestidh kyssa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov.10285957.html

Dela