Läxa, v. 49 - Elle, Manfred, Tor

Övningen är skapad 2019-11-26 av ellemantor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • aeredsbeapmoe frukost
  • manne byöpmedeminie jag äter
  • goh tsåahka lea när klockan är
  • Manne TV:b vuartesjeminie Jag tittar på tv
  • manne leab skuvlesne jag är i skolan
  • manne vuejieminie jag kör
  • datovrine spealedeminie spela på datorn
  • tsåahka lea X klockan är X
  • Maab datne darjoeh vad gör du?
  • Manne X-eminie jag X-ar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-v-49-elle-manfred-tor.9479990.html

Dela