Gymnasiet - mov bïjre (läxa v. 9)

Övningen är skapad 2021-02-22 av ellemantor. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lissine dessutom
 • astoe-aejkien på fritiden
 • manne provhkem jag brukar
 • mov stoerre ïedtje mitt stora intresse
 • dan åvteste eftersom
 • uvtemes främst
 • daate lea njueniehkisnie det är det viktigaste
 • jåarhkeskuvle gymnasium
 • Dánnievárien Jåarhkeskuvle Tannbergsskolan
 • Gaskesjåljoen Jåarhkeskuvle Midgårdsskolan
 • Ubmejisnie i Umeå
 • leam reakadamme är född
 • leam byjjenamme är uppvuxen
 • voelpiegujmie årrodh vara med vänner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasiet-mov-bijre-laxa-v-9.10300922.html

Dela