Sydsamiska - läxa v. 36

Övningen är skapad 2019-09-03 av ellemantor. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gon och (om två personer)
 • gusnie datne årroeminie?
 • Manne Liksjosne årroeminie
 • Tjaangh gåatan! Kom in i stugan!
 • orre ny
 • tjahkasjidh sitta
 • byöpmedidh äta
 • edtjem orre gaptam gåarodh jag ska sy en ny kolt
 • maahtah mannem viehkiehtidh? Kan du hjälpa mig?
 • Mov nomme lea Ida-Sööfe
 • Manne leab saemie

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-laxa-v-36.9169139.html

Dela