läxa Hampus v. 13

Övningen är skapad 2020-03-18 av ellemantor. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • manne tjelmiejgujmie vuajnab jag ser med mina ögon
  • datne njuenine hapsah du luktar med din näsa
  • dihte åejjine funhterde jag tänker med mitt huvud
  • månnoeh njaelmiejgujmie byöpmedien jag äter med min mun
  • dåtnoeh bieljiejgujmie govleden ni två hör med era öron
  • dah guaktah gïetide steerijägan dom två håller handen
  • mijjieh bolligujmie daanhtsobe vi dansar med våra kroppar
  • dijjieh boelvide sojjede ni böjer på knäna
  • tjåejjieh baektjiedieh magarna gör ont

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-hampus-v-13.9705821.html

Dela