Glosor.eu Premium

Glosor.eu har alltid varit gratis att använda och vi kommer att sträva efter att vara det även i framtiden. Det är tack vare annonsörer som betalar för att få ha sin reklam här på sidan som gör detta möjligt.


Du kan köpa Glosor.eu Premium längre ner på denna sida.

Reklamfritt

Genom att betala för Glosor.eu Premium, tas all reklam på sidan bort efter inloggning. Startsidan man loggar in från är alltid reklamfri, så ett helt reklamfritt användande är möjligt.

Talsyntes

Glosor.eu Premium ger även tillgång till talsyntes som ett extra stöd i lärandet. Här är några exempel på funktioner som använder talsyntes:

  • Lyssna på dina glosor. Visa alla orden i en övning, och klicka för att lyssna hur de låter.
  • Funktionen Lyssna och klicka, där ett ord läses upp och du ska översätta ordet samt välja rätt bland flera alternativ.
  • Funktionen Lyssna och skriv, där ett ord läses upp och du ska skriva in antingen ordet som läses upp, eller dess översättning beroende på hur du vill öva.
  • I spel som t.ex. Hänga gubbe och Sortera bokstäver, samt det Vanliga förhöret, kan du få ordet uppläst om du har svårt att komma på rätt svar. På så sätt får du reda på vilket ordet är, men du måste själv veta hur det stavas.

Följande språk stöds av talsyntesen *

• Svenska
• Engelska
• Tyska
• Franska
• Spanska
• Italienska
• Finska
• Norska
• Danska
• Isländska
• Holländska
• Portugisiska
• Turkiska
• Rumänska
• Polska
• Arabiska
• Ryska
• Japanska

* Notera att man kan använda alla språk på Glosor.eu, men det är bara språken ovan som har talsyntes

Exempel

Emil
svenska

Lucy
Brittisk
engelska

Heather
Amerikansk
engelska

Andreas
tyska

Margaux
franska

Ines
spanska

Chiara
italienska

Tatyana
ryska

Inês
portugisiska

Bente
norska

Rasmus
danska

Mizuki
japanska

Maja
polskaPremium Elev

Visa betalningsalternativ

Från 20kr / månad

Premium Skola

Mer information

Pris enl. offert

Premium Kommun

Mer information

Pris enl. offert


Premium ElevPremium SkolaPremium Kommun

Lyssna på glosorna

Spelet Lyssna och klicka

Ingen reklam på sidan

Automatisk aktivering *

Tillgång via grupplogin **

Stor rabatt, ca 80%, enl. offert

Ytterligare rabatt, enl. offert* För vanliga elevkonton aktiveras tjänsten automatiskt för det konto man är inloggad på vid betalning. För skolor och kommuner aktiveras tjänsten automatiskt för alla konton som tillhör skolan respektive kommunen, inget tekniskt krångel.

** Licenser som är köpt till enskilda användare fungerar bara för den användaren, inte via grupplogin eftersom det kan användas av flera personer. Om en skola eller kommun köper till en licens kommer man åt premiumfunktionaliteten oavsett hur man loggar in.