Våra moderna ord

Övningen är skapad 2019-01-21 av ellemantor. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • maajhvååjnesestååkedimmiedïrreginie spealadidh att spela tv-spel
 • MV TV
 • Voejemegåetie simhall
 • laavkome-måvhka badbyxor
 • minngie-jårrese bakhjul
 • tjaetsie-gïerese vattenrutschbana
 • Trampolijne trampolin
 • juelkie-tjengkere fotboll
 • tjovkesh lampor
 • strätjka spruta
 • daalhkesh medicin
 • vitnedh vinna
 • sandwich-ruevtie mackjärn
 • onnegåetiepaehpere toapapper

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vara-moderna-ord.8818989.html

Dela