Gymnasiet - Läxa 1 21/22

Övningen är skapad 2021-08-30 av ellemantor. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mov nomme lea ... Jag heter
 • Manne leab X jaepien båeries jag är x år gammal
 • Manne X-sne årroeminie Jag bor i X
 • Manne leab X-sne reakasovveme Jag är född i X
 • Manne leab X-sne byjjenamme Jag är uppvuxen i X
 • Manne lyjhkeb ... Jag gillar ...
 • guvviedidh rita
 • musihkeb spealadidh spela musik
 • åeredh sova
 • bååhkesjidh baka
 • laavkodh bada
 • skuahpa kondom
 • Manne leab aahkan luvnie Jag är hos mormor
 • Heelsegh mov luvhtie Hälsningar från mig
 • Manne datneb eahtsab Jag älskar dig
 • Manne datneste eahtsab Jag är orolig för dig
 • Jiehtieh dab ikth vielie Kan du säga det igen, tack
 • Ib guarkah Jag förstår inte
 • Manne leab skuvlesne Jag är på skolan
 • Maab mïelh? Vad menar du?
 • Ib åajsoeh Jag orkar inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasiet-laxa-1-21-22.10498023.html

Dela