Samiska - v. 48, Ninija, Ellenore, Thea

Övningen är skapad 2021-11-24 av ellemantor. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manne sïjhteb sïetieslaejpieb jag vill ha tårta
 • Maab datne sïjhth? Vad vill du ha?
 • gaahkoe kaka
 • monghke-laejpie munk
 • aaloe saft
 • manne bårrestohteminie jag är hungrig
 • manne gojhkelovveminie jag är törstig
 • gudtsien! tack för maten!
 • lahkoe adveentine! glad advent!
 • lucia-laejpie lussebulle
 • åadtjoeb manne akteb vielie? kan jag få en till?
 • mojhtese minne
 • johke bäck
 • noerhte-bïegke nordanvinden
 • jïengene igenfrusen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samiska-v-48-ninija-ellenore-thea.10734277.html

Dela