Läxa Manfred, Tor och Ellenore, tisdag v. 12

Övningen är skapad 2020-02-25 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Daarpesjeb beetnegh Jag behöver pengar
 • Manne lyjhkeb gåadtab Jag gillar godis
 • Gïeb eahtsah? Vem gillar du?
 • Edtjeb åeredh jag ska sova
 • dov naan laadtije? har du en laddare?
 • Dov naan peanna? har du en penna?
 • Ådtjebe aerebi galhkedh? Får vi sluta tidigare?
 • Gåessie galhkebe? När slutar vi?
 • Vedtieh munnjien beapmoe! Ge mig mat!
 • Gudtsien! Tack för maten!
 • Ib lyjhkh dab beapmoeb jag gillar inte den maten
 • Vaedtsebe Coop'se! Vi drar till Coop!
 • Baaterh daestie! Stick och brinn!
 • Maab darjobe dle? Vad ska vi göra nu?
 • Guktie dle pryöveminie? Hur gick det med provet?
 • Sïjhth mannine dåeriedidh? Vill du hänga med mig?
 • Bïenjeme leaksoeb bårreme! Hunden åt up läxan!
 • Dov naan leaksoe? Har du någon läxa?
 • Mannasinie leaksoeb utnebe? Varför har vi läxa?
 • Maahtah buertieb dyöledh? kan du duka bordet?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-manfred-tor-och-ellenore-tisdag-v-12.9656369.html

Dela