Adjektiv

Övningen är skapad 2019-10-08 av ellemantor. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjaebpies fin
 • tjaebpebe finare
 • tjaebpemes finast
 • -be "-are"
 • -ast "-mes"
 • väjkeles duktig
 • väjkelåbpoe duktigare
 • väjkelommes duktigast
 • rööpses röd
 • ruepsebe rödare
 • rööpsemes rödast
 • båeries gammal
 • enn än
 • båarasåbpoe äldre
 • båarasommes äldst
 • luste rolig
 • lustebe roligare
 • lustemes roligast
 • stoerre stor
 • stuerebe större
 • stööremes störst
 • onne liten
 • unnebe mindre
 • unnemes minst
 • -ine med (1)
 • -gujmie med (flera)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektiv.9343571.html

Dela