Sydsamiska v. 7 - Tor/Ida/Thea

Övningen är skapad 2021-02-12 av ellemantor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Daate lea Det här är
  • Dohte lea Det där är
  • mij som
  • Daate lea gïemhpes maana mij föörhkede Det här är ett snällt barn som skrattar
  • Dohte lea ålma mij hujnesne Det där är en man som är ledsen
  • Daate lea stoerrevïelle mij skuvlesne Det här är en storebror som är i skolan
  • Dohte lea tjidtjie mij barkose vaadtsa Det där är en mamma som går till jobbet
  • Dohte lea johke mij stoerre Det där är en bäck som är stor
  • Dohte lea onne elefante mij bieljigujmie haelehte Det där är en liten elefant som flyger med öronen
  • Dohte lea jovjerööpses duvrie mij balettem dåånhtse Det där är en rosa björn som dansar balett

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-v-7-tor-ida-thea.10284550.html

Dela