Sydsamiska läxa till tisdag v. 39

Övningen är skapad 2019-09-17 av ellemantor. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manne tsaagkab jag packar
 • vuelkedh att gå
 • vualkab jag går
 • dåeriedidh att följa
 • dåeredh manneb följ mig
 • dobtoes goh känns som
 • fahkedh att vakna
 • manne fahkab jag vaknar
 • biejvie guaka solen skiner
 • gosse när
 • nïekedasse dröm
 • fer geerve för svår
 • naakenh några personer
 • stööremes största
 • daate lea det är
 • manne daajrab jag vet
 • ib daejrieh jag vet inte
 • vihkeles viktig
 • gaaje X jätte-X
 • manne tuhtjeb daate lustes lea jag tycker att det är kul
 • daenbien idag
 • hajkedh att springa
 • manne hajkab jag springer
 • bïjveles hett
 • vitnedh att vinna
 • manne sïjhteb jag vill
 • ib sïjhth jag vill inte
 • åejvie huvud
 • voestes första
 • mubpien andra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-laxa-till-tisdag-v-39.9248616.html

Dela