Teacher_Jenny

  
 
Användartyp  Lärare
 

 Sydsamiska: adjektiv
Sydsamiska: adverb
Sydsamiska: leah och negation
Sydsamiska: pronomen
Sydsamiska: siffror och klocka
Sydsamiska: Substantiv
Sydsamiska: Substantiv jämna
Sydsamiska: Substantiv udda
Sydsamiska: Verb
Sydsamiska: Verbgrupp 1 I
Sydsamiska: Verbgrupp 2 II
Sydsamiska: Verbgrupp 3 III
Sydsamiska: Verbgrupp 4 IV
Sydsamiska: Verbgrupp 5 V
Sydsamiska: Verbgrupp 6 VI
Sydsamiska: Verb Uddstaviga
Sydsamiska med Jenny