Sydsamiska: verb grupp 4

Övningen är skapad 2020-12-19 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • govledh höra
 • sijhtedh vilja, önska
 • sjidtedh bli; växa
 • barkedh arbeta
 • jovkedh dricka
 • lohkedh läsa
 • biejedh sätta, lägga
 • gaavnedh finna, hitta
 • råakedh träffa
 • doekedh sälja
 • tjoeredh vara tvungen
 • astedh hinna
 • minnedh ta en tur, besöka
 • noeledh knyta upp, lossa
 • tjoejkedh åka skidor
 • joejkedh jojka
 • gahtjedh falla
 • bïssedh tvätta
 • jårredh dansa, snurra runt
 • vaarredh springa
 • vienhtedh tro
 • voessjedh koka
 • saavredh träna
 • reakasovvedh föddas, bli född
 • skodtedh skynda sig
 • eejehtalledh ha semester
 • jaksedh räcka,
 • baajedh låta, tillåta
 • vissjehtovvedh bli trött, orkeslös
 • riesedh pynta, dekorera
 • måarahtovvedh bli arg
 • sjiehtedh passa (kläder passar en)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-verb-grupp-4.10085635.html

Dela