Sydsamiska: jobb

Övningen är skapad 2020-10-18 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • barkoeh jobb (plural)
 • skiemtje-sååjhtere sjuksköterska
 • påasteguedtije postbud
 • bååhkesjäjja bagare
 • tjiehpiedäjja konstnär
 • tjaelije författare
 • dorjehtäjja skådespelare
 • åesiestäjja handelsman
 • båatsoeburrie renskötare
 • raerije rådgivare
 • voepte-bietskiedäjja frisör
 • klaeriedäjja målare
 • busse-vuejije busschaufför
 • vytnesjäjja hantverkare, slöjdare
 • dåaktere läkare
 • hearra präst
 • saarnoje nyhetsförmedlare
 • politihkere politiker
 • leekedäjja slaktare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-jobb.10070959.html

Dela