Sydsamiska: klockan

Övningen är skapad 2020-12-21 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Man jijnje tsåahka? Hur mycket är klockan?
 • Tsåahka lea golme Klockan är tre
 • njealjehts kvart
 • bijjelen över
 • åvtelen i ( på)
 • minudte, minudth minut/ minuter
 • bielie halv
 • täjmoe timme
 • Tsåahka lea bielie akte Klockan är halv ett (12:30)
 • Tsåahka lea luhkie minudth åvtelen göökte Klockan är tio i två (13:50)
 • Tsåahka lea vijhte minudth bijjelen gaektsie Klockan är fem över åtta (8:05)
 • Tsåahka lea bielie luhkie akte Klockan är halv elva (10:30)
 • Tsåahka lea luhkie minudth bijjelen govhte Klockan är tio minuter över sex (6:10)
 • Tsåahka lea göökte luhkie minudth åvtelen vijhte Klockan är tjugo minuter i fem (4:40)
 • Tsåahka lea njealjehts bijjelen golme Klockan är kvart över tre (3:15)
 • Tsåahka göökten raajeste govhten raajan Från klockan två till sex
 • Man gellie tsåahka? Vad är klockan?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-klockan.10097336.html

Dela