Sydsamiska: verb grupp 1

Övningen är skapad 2020-12-19 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utnedh u - å använda, ha
 • giesedh ie - ea dra
 • maehtedh ae - aa kunna
 • tjaeledh ae - aa skriva
 • vuejnedh ue - ua se
 • båetedh åe - åa komma
 • bissedh i - ä steka
 • vedtedh e - a ge
 • vaedtsedh ae - aa
 • guedtedh ue - ua bära; kalva
 • tjuetsedh ue - ua snöa
 • åestedh åe - åa köpa
 • mujhtedh u - å minnas
 • vaeltedh ae - aa ta
 • jiehtedh ie - ea säga
 • vuejedh ue - ua köra
 • gelmedh e - a frysa
 • gijhtedh i - ä tacka
 • aelkedh ae - aa börja, starta
 • åeredh åe - åa sova
 • maejstedh ae - aa smaka
 • juhtedh u - å åka,, röra sig, flytta
 • vuelkedh ue - ua åka, resa iväg
 • tsaegkedh ae - aa ta på ( klä på)
 • bietskedh ie - ea klippa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-verb-grupp-1.10085619.html

Dela