Sydsamiska: uddstaviga verb

Övningen är skapad 2020-12-20 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ööhpehtidh - undervisa
 • jurjiehtidh ie - e laga, tillbereda (mat)
 • dåeriedidh ie - e följa med
 • sjaavnjoehtidh oe - o önska sig
 • fealadidh a - e resa
 • jåhtajidh a - i flytta iväg
 • tjihkedidh - sätta sig
 • gaavnedidh - mötas, träffas
 • juakadidh a - e skiljas
 • åesiestidh ie - e handla
 • vuartasjidh a - e titta på
 • tjahkasjidh a - e sitta
 • deervesjidh - vara uppe frisk och i verksamhet
 • viehkiehtidh ie - e hjälpa till
 • bierkenidh - klara sig
 • lissiehtidh ie - e lägga till
 • jiermestidh - fundera
 • sjöövelidh - röra om/samman
 • bååhkesjidh - baka
 • guarjasjidh a - e ligga ihoprullad (djur)
 • tjuedtjielidh ie - e kliva upp
 • haeniedidh ie - e tjata, bråka
 • gåårvedidh - klä på sig
 • gåaradidh a - e gå an, gå för sig, vara möjligt
 • nåagkoedidh oe - o trassla till
 • vaestiedidh ie - e svara
 • gietskiedidh ie - e räcka, frambringa, ge
 • sualadidh a - e stjäla
 • moenjehtidh - klarna upp
 • stååkedidh - leka
 • daarpesjidh - behöva
 • tjuengieldidh ie - e hagla
 • ohtselidh - sakna
 • voejnesidh - ses
 • loevenidh - komma sig loss
 • boerhkenidh - slitas av
 • dabranidh a - e sätta sig fast
 • obrijidh i - e börja regna
 • goltelidh - lyssna
 • njaalmedidh - smaka, äta litegrann
 • ohtsedidh - leta
 • njimkehtidh - limma
 • buektiehtidh ie - e kunna, få till, klara av
 • ussjedidh - tänka, akta ( att göra), tänka över
 • rajjadidh a - e bråka, leva om ( om barn)
 • mojhtestidh - minna på ( någon något)
 • aavoedidh oe - o glädja sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-uddstaviga-verb.10070860.html

Dela