Sydsamiska: verb grupp 6

Övningen är skapad 2020-12-19 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gurkedh hälla i
 • lidtedh jaga fågel
 • vöörhkedh gömma
 • tuhtjedh tycka, anse
 • sööpedh sopa
 • lutnjedh lyfta
 • ringkedh ringa
 • gööledh fiska
 • veedtjedh hämta
 • gihtjedh fråga
 • njulhtjedh hoppa
 • leekedh slakta
 • löönedh låna
 • seedtedh skicka
 • tjöönghkedh samla
 • möörjedh plocka bär
 • böörhkedh slita av
 • bööredh bjuda, bjuda in
 • pleentedh blanda
 • sigkedh ta av( klä av)
 • nuhtjedh bruka, använda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-verb-grupp-6.10097347.html

Dela