Skolon

Nyhet 2017

Vi har ett samarbete med Skolon. Om din skola använder Skolon kan ni dra nytta av detta samarbete. Du kan läsa mer om några av fördelarna med att använda Skolon nedan.

Glosor.eu Premium per automatik

Alla användare som kommer via Skolon får automatiskt Glosor.eu Premium. Det innebär dels att sidan är helt reklamfri och att ni får tillgång till talsyntes.

Genom Skolon får du även en månads Glosor.eu Premium utan extra kostnad.

Automatiskt egna konton

Elever och lärare får automatiskt egna konton på sidan om de inte redan har det. Alla användare kommer direkt in på Glosor.eu med s.k. single sign-on. Det innebär att det inte är något lösenord på Glosor.eu utan du kommer in med ett klick från Skolon.

Automatisk koppling till rätt klass

Elever och lärare kopplas automatiskt ihop eftersom vi läser in grupp- och klasstillhörighet från Skolon.

Lärare kan enkelt välja vilka klasser som ska få en viss övning.

Tillkommer en ny elev får den automatiskt ett konto och hamnar i rätt klass.

Enklare att hitta elever och kompisar

Lärare kan enkelt hitta sina elever, och veta vilka de är, då vi visar elevens riktiga namn snarare än användarnamn.

Både lärare och elever hittar lätt de andra användarna i sina klasser och grupper, och kan skicka meddelanden till dem från en speciell sida.

Läs mer
Tillbaka