Vad händer om jag redan har ett konto?

Om du redan har ett konto på Glosor.eu sedan tidigare har du två alternativ:

Börja om från början

Ett nytt tomt konto skapas som är kopplat till Skolon. Detta blir precis som om du inte varit medlem tidigare.

Flytta med övningar

Då får ett nytt konto som är kopplat till Skolon, men vi kopierar automatiskt över alla övningar från ditt tidigare konto till ditt nya.

Vad händer med mitt gamla konto?

Det finns kvar och kan användas precis som förut. Om du inte längre vill ha kvar det så kan du avregistrera det. Det gör du från Inställningar-sidan efter att du loggat in på det konto du vill avregistrera.

Kan jag logga in utan Skolon?

Om du har ett tidigare konto på Glosor.eu ligger detta kvar och fungerar som förut. Kontot du loggar in på genom Skolon är ett separat konto och det kan du inte logga in på med lösenord direkt på Glosor.eu.

Läs mer
Tillbaka