GDPR - För Skolonanvändare

Om du loggar in på Glosor.eu via Skolon finns några mindre skillnader i vilken data vi har om dig och hur den hanteras. Denna hjälpsida går igenom det som skiljer sig, övrig information här på hjälpsidorna är densamma.

När du loggar in via Skolon läser vi automatiskt in följande information när du loggar in och använder vår tjänst:

  • En unik identifierare i Skolon
  • Namn
  • Om du är lärare eller elev
  • Användarnamn
  • E-postadress
  • Vilken kommun, skola, klass och vilka grupper du tillhör
  • Vilken licenstyp du har

Du kan själv se exakt vilken data vi läst in från skolon om dig under Inställningar > Skolon i menyn.

Vi lagrar INTE ditt lösenord.

Syfte

Vi använder den information som listades ovan för att erbjuda dig en bra användarupplevelse. Exempelvis för att koppla din Skolonanvändare med din användare här på Glosor.eu, kunna komma ihåg vilka övningar du skapat, kunna hitta dina klasskamrater och att läraren kan se vilka elever som finns i vilka grupper för att på så sätt kunna dela ut övningar till rätt elever. Vi behöver även ta del av vilken skola och kommun du hör till samt licensinformation för att avgöra om du har rätt att använda vår tjänst.

Glosor.eu är personuppgiftsbiträde

För den data som Glosor.eu läst in från Skolon är Glosor.eu personuppgiftsbiträde. Det innebär att det är till Skolon du får vända dig för att få hjälp om du anser att någon av den data vi läst in från dem är felaktig, eller om du inte längre vill att din data ska finns i deras eller vårt system.

Lagringstid

Av prestandaskäl lagrar vi de data som listades ovan i vårt system för att inte konstant behöva fråga Skolon när du använder vår tjänst för att på så sätt ge dig en snabbare och bättre användarupplevelse. Om du skulle ta bort Glosor.eu som ett av dina verktyg i Skolon, eller om ditt konto skulle tas bort i Skolon, så kommer Glosor.eu att märka det och automatiskt anonymisera all den data som listades ovan utom den unika identifieraren. Det innebär att om du åter igen skulle lägga till Glosor.eu som verktyg så kan vi hitta ditt gamla konto hos oss och dina övningar som du skapat är kvar, men att vi samtidigt inte lagrar din personliga information längre än nödvändigt.

Om det däremot hinner gå 30 dagar utan att du lägger till verktyget igen (eller att ditt konto plockas bort i Skolon) så tas ditt konto bort från Glosor.eu enligt de principer som beskrivs på sidan för behandling av kontospecifik data nedan.

Läs mer
Tillbaka