Vilken data hämtar vi från Skolon?

Genom en särskild sida kan varje inloggad användare se precis vilken data vi läst in från Skolon som rör den användaren. Vad vi samlar in är:

Namn

Det verkliga namnet på användaren. Det används för att lärare och andra på skolan ska kunna veta vilket konto som motsvarar vilken elev.

Användartyp

Om användaren är lärare eller elev. Detta används för att ge lärarna möjlighet att publicera innehåll till klasserna. Detta kan inte eleverna göra.

Användarnamn

Användarnamn på Skolon. Denna information används för att kunna hjälpa användare hitta sitt konto här på sidan, och lösa supportärenden gentemot användaren om problem skulle uppstå.

E-postadress

Denna används för att kunna komma i kontakt med användaren om något skulle inträffa med kontot, eller att användaren ställer en fråga där vi svarar via e-post.

Grupper och klasser

Vilka grupper och klasser användaren tillhör läses in för att kunna koppla rätt lärare och elever till varandra.

Skola och kommun

Vi läser in vilken skola, inklusive skolans adress och vilken kommun den ligger i. Denna information används dels för att presentera detta för användaren på sidan samt att kunna komma i kontakt med skolan / kommunen om frågor eller problem med integrationen uppstår.

Licenser

Vi läser in vilka licenser användaren har via Skolon för att avgöra om tjänsten ska vara aktiv eller ej.

Läs mer
Tillbaka