Engelskt lexikon - r - re

 
respawn svenskaåteruppstå
 
respawns svenskaåteruppstår
 
respect svenskai det avseendet, aktning, hänseende, respekt
 
respectability svenskaanständighet
 
respectable svenskarespektabel
 
respected svenskaaktad
 
respectful svenskaaktningsfull
 
respectfully svenskarespektfullt
 
respecting svenskabeträffande
 
respectively svenskarespektive
 
respiration svenskaandning
 
respiratory disease svenskaluftvägssjukdom
spanskaenfermedad de las vías respiratorias
tjeckiskaonemocnění cest dýchacích
danskaluftvejssygdom
tyskaErkrankung der Atemwege
grekiskaασθέvεια τoυ αvαπvευστικoύ συστήματoς
franskamaladie des voies respiratoires
italienskaaffezione delle vie respiratorie
ungerskalégzőszervi betegség
nederländskaziekte van de luchtwegen
polskachoroba dróg oddechowych
portugisiskadoença das vias respiratórias
slovenskabolezen dihal
finskahengitystiesairaus
lettiskaelpošanas orgānu slimība
 
respiratory distress svenskaandnöd
 
respiratory organ svenskaandningsorgan
 
respire svenskaandas
 
respite svenskafrist
 
respite care svenskaavlastningsvård
 
resplendent svenskaglänsande
 
respond svenskasvara
 
respond to svenskareagera för
 
respondents svenskade som svarade på undersökningen
 
response svenskagensvar
tyskaAntwort, Reaktion
 
response unit svenskautryckningsenhet
 
responsibilities svenskaskyldigheter
 
responsibility svenskaansvarskänsla
tyskaZuständigkeit, Verantwortlichkeit, Verantwortung
 
responsibility for organising svenskahuvudmannaskap
 
responsible svenskaansvarig
 
responsible for svenskaansvara
 
responsive svenskasom svarar mot
 
rest svenskavila
tyskaausruhen, beruhen
spanskadescansar
finskalevätä
 
rest assured svenskavar säker på
 
rest in peace svenskavila i frid
 
rest period svenskavila
spanskatiempo de descanso
tjeckiskadoba odpočinku
danskahviletid
tyskaRuhezeit
grekiskaχρόvoς αvάπαυσης
franskatemps de repos
italienskariposo
ungerskapihenőidő
nederländskarusttijd
polskaczas wolny od pracy
portugisiskatempo de descanso
slovenskaodmor
finskalepoaika
lettiskaatpūtas laiks
 
rest with svenskaåvila
 
restart svenskaomstarta
 
restarted svenskastartat om
 
restate svenskaupprepa
 
restaurant svenskarestaurang
tyskaRestaurant
tjeckiskarestaurace
japanskaレストラン, 自動販売機
 
restaurant review svenskarestaurangrecension
 
restaurantkeeper svenskakällarmästare
 
rested svenskavilade
 
restful tyskaausruhsam
 
resting svenskavilande
 
resting point svenskaviloplats
 
restitution svenskaskadestånd
 
restive svenskabångstyrig
 
restless svenskarastlös
 
restock svenskafylla på lagret
 
restoration svenskarestaurering
 
restoration of customs duties svenskaåterinförande av tullar
spanskarestablecimiento de derechos de aduana
tjeckiskaznovuzavedení cel
danskagenindførelse af toldafgifter
tyskaWiedereinsetzung der Zollsätze
grekiskaεπαvαφoρά τωv δασμώv
franskarétablissement des droits de douane
italienskaripristino dei dazi doganali
ungerskaa vámtételek visszaállítása
nederländskawederinstelling van de douanerechten
polskaprzywrócenie ceł
portugisiskarestabelecimento dos direitos aduaneiros
slovenskaponovna uvedba carin
finskatullien ottaminen uudelleen käyttöön
lettiskamuitas nodokļu atjaunošana