Reklam och personuppgifter

Använder du gratisversionen av Glosor.eu visas ibland reklam på sidan för att kunna erbjuda tjänsten gratis. Vi använder då verktyget / tjänsten Google AdSense för att visa reklam. De är ett externt företag, och de kommer att spara tredjepartscookies i din webbläsare. Vi skickar dock ingen ytterligare information om dig eller data i ditt konto till dem än den information som redan finns i webbläsaren och automatiskt skickas till dem av webbläsaren utan att vi kan göra något åt det. Denna information är:

  • IP-adress
  • Webbläsartyp
  • Vilken sida du är på
  • Eventuella tredjepartscookies om sådana är satta

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för användandet av reklam från tredjeparter är samtycke / avtal. Detta samtycke ges i samband med registrering av kontot.

Om du inte vill ha reklam

Vill du inte att det ska finnas reklam på sidan erbjuder vi en betalversion av vår tjänst som är helt reklamfri (och därmed helt fri från leverantörer av reklam enligt ovan). Vi kallar vår betalversion för Glosor.eu Premium, och den kan du läsa mer om nedan.

Läs mer
Tillbaka