Engelskt lexikon - r - re

 
recording studio svenskainspelningsstudio
 
records svenskaförteckningar, redogörelser, register, annaler, förteckning, nedteckningar
tyskaAufzeichnungen, Sätze
 
recount svenskaredogöra
 
recover svenskaåterhämta sig
 
recoverable svenskaåtervinningsbar
 
recovered svenskatillfrisknade
 
recovering svenskaåtervinnande
 
recovery svenskaavvänjning
 
recreant svenskaavfälling
 
recreating svenskaåterskapande
 
recreation svenskaförströelse
 
recreation activities svenskafritidsverksamhet
 
recreation assistant svenskafritidsassistent
 
recreation facilities svenskafaciliteter
 
recreation premises svenskafritidslokaler
 
recreation room svenskasamlingsrum
 
recreational activities svenskafritidsaktiviteter
 
recrimination svenskamotbeskyllning
 
recriminations svenskaömsesidiga beskyllningar
 
recruit svenskarekryt
 
recruiter spanskareclutador
 
recruitment svenskarekrytering
spanskacontratación de personal
tjeckiskanábor
danskaansættelse
tyskaEinstellung, Personalbeschaffung
grekiskaπρόσληψη
franskarecrutement
italienskaassunzione
ungerskaszemélyzetfelvétel
nederländskaaanwerving
polskaprzyjęcie do pracy
portugisiskarecrutamento
slovenskapridobivanje novih delavcev
finskahenkilöstön hankinta
lettiskavervēšana
 
recrute svenskaanställa
 
rectal svenskaändtarms-
 
rectangle svenskarektangel
 
rectangular svenskarektangulär
 
rectify svenskarätta
 
rector svenskarektor
 
rectorship svenskarektorat
 
rectum svenskaändtarm
tyskabutt
 
recumbent svenskatillbakalutad
 
recuperate svenskahämta sig
 
recur svenskaupprepas
 
recurrence svenskaupprepande
 
recurrent svenskaåterkommande
 
recurrent education svenskaåterkommande utbildning
 
recurring svenskaåterkommande
 
recursion svenskarekursion
 
recursive svenskarekursiv
 
recyclable svenskaåtervinningsbar
spanskareciclable
 
recycle svenskaåtervinna
 
recycleable svenskaåtervinningsbar
 
recycled svenskaåtervunnen
 
recycled product svenskaåtervinningsprodukt
spanskaproducto reciclado
tjeckiskarecyklovaný výrobek
danskagenbrugsprodukt
tyskaRecyclingprodukt
grekiskaαvακυκλωμέvo πρoϊόv
franskaproduit recyclé
italienskaprodotto riciclato
ungerskaújrahasznosított anyagból készült termék
nederländskakringloopproduct
polskaprodukt wtórny
portugisiskaproduto reciclado
slovenskarecikliran izdelek
finskakierrätystuote
lettiskapārstrādāts produkts
 
recycling svenskaåteranvändning
 
recycling center svenskaåtervinningscentral
 
recycling centers svenskaåtervinningscentraler
 
recycling of capital svenskaåtervinning av kapital
spanskareciclaje de capitales
tjeckiskarecyklace kapitálu
danskatilbageføring af kapital
tyskaKapitalrecycling
grekiskaαvακύκλωση κεφαλαίωv
franskarecyclage de capitaux
italienskariciclaggio di capitali
ungerskatőke visszaforgatása
nederländskaterugsluizen van kapitaal
polskarecyrkulacja kapitału
portugisiskareciclagem de capitais
slovenskaponovno vlaganje kapitala
finskapääoman kierto
lettiskakapitāla apgrozība