Engelskt lexikon - c - co

 
contagious fungus disease svenskasmittosam svampsjukdom
 
contagius svenskasmittsam
 
contain svenskainnehålla, behärska, hålla tillbaka, tygla, bibehålla
 
contained svenskabehärskad
 
container svenskaförpackning
spanskacontenedor
tjeckiskakontejner
danskacontainer
tyskaContainer
grekiskaεμπoρευματoκιβώτιo
franskaconteneur
italienskacontenitore
ungerskakonténer
nederländskacontainer
polskakontener
portugisiskacontentor
slovenskazabojnik
finskakontti
lettiskakonteiners
 
containerization svenskacontainerisering
 
containing svenskainnehållande
 
contains svenskainnehåller
 
contaminant svenskakontamination
 
contaminate svenskasmitta
 
contaminated svenskasmittad, förgiftad
 
contamination svenskanedsmutsning
 
contaminted svenskaförorenat
 
contemplate svenskafundera på
tyskabeschauen, betrachten
 
contemplating tyskabetrachtend
svenskabegrunda
 
contemplation svenskabeskådande
 
contemporary svenskasamtida
tyskagleichzeitig, Zeitgenosse, zeitgenössisch
 
contemporary America svenskanutida Amerika
 
contemporary history svenskasamtidshistoria
spanskahistoria contemporánea
tjeckiskasoudobá historie
danskasamtidshistorie
tyskaGeschichte der Gegenwart
grekiskaσύγχρovη ιστoρία
franskahistoire contemporaine
italienskastoria contemporanea
ungerskalegújabbkori történelem
nederländskahedendaagse geschiedenis
polskahistoria współczesna
portugisiskaHistória Contemporânea
slovenskasodobna zgodovina
finskanykyhistoria
lettiskajauno laiku vēsture
 
contemporary style svenskaaktuell stil
 
contempt svenskaförakt
tyskaVerachtung
 
contemptible svenskaföraktlig
 
contemptiously svenskaföraktfullt
 
contemptous svenskaföraktfull
 
contemptously svenskaföraktfull
 
contend svenskahävda
 
contender svenskatävlande
 
content svenskabelåtenhet
spanskacontento
 
content with svenskanöjd med
 
contented svenskanöjd
 
contented with svenskanöjd med
 
contentedness svenskaförnöjsamhet
 
contention svenskastrid
 
contentious svenskaträtgirig
 
contents svenskainnehåll
 
contest svenskatävling
 
contestant svenskatävlande
 
context svenskasammanhang
 
context-sensitive svenskainnehållskänslig
 
contiguous svenskaangränsande
 
contiguous zone svenskaangränsande zon
spanskazona adyacente
tjeckiskapobřežní vody
danskatilstødende zone
tyskaAnschlusszone
grekiskaπαρακείμεvη ζώvη
franskazone contiguë
italienskazona contigua
ungerskacsatlakozó övezet
nederländskaaangrenzende zone
polskastrefa przyległa
portugisiskazona contígua
slovenskazunanji morski pas
finskanaapuriseutu
lettiskapiekrastes ūdeņi