Tjiehtjelem sjeakodh 2

Övningen är skapad 2020-10-13 av carlil63. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • föörhkedidh skratta
 • laetjedh bädda
 • guelpie golv
 • jïjnjh mycket
 • dah plaerieh de tidningarna
 • poehth flaskor
 • klaash glas
 • guedtedh bära
 • njaame lijnie handduk
 • bïssedh tvätta
 • tsååbpe groda
 • åajaldehtedh glömma
 • åajaldahteme har glömt
 • vaarredh springa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjiehtjelem-sjeakodh-2.10057447.html

Dela