Tjiehtjelem sjeakodh 1

Övningen är skapad 2020-10-20 av carlil63. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjiehtjele rum
 • ståapoe vardagsrum
 • tsumhtsieh damm
 • manne ålkene mïnnem jag tar en tur ut
 • ih åadtjoeh du får inte
 • voestegh först
 • im daarpesjh jag behöver inte
 • sjeakodh städa
 • gïehtjedidh undersöka
 • fuehpesne bråttom
 • gosse när
 • vihth igen
 • eannan innan
 • joe redan
 • maam vad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjiehtjelem-sjeakodh-1.10057005.html

Dela