Skuvle-sjåljosne

Övningen är skapad 2020-12-16 av carlil63. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skuvle-sjåljosne på skolgården
 • dah darjoeh de gör
 • sygkelde hen cyklar
 • tåajje rep
 • njulhtjede hen hoppar
 • tjengkere boll
 • hajka hen kastar
 • tjiektjieh de sparkar
 • bïjline med bil
 • stååkede hen leker
 • njulhtjedieh de hoppar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skuvle-sjaljosne.10192845.html

Dela

Annonser