Sïjhtedh dåtid

Övningen är skapad 2020-12-09 av carlil63. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sïjhtim jag ville
  • sïjhtih du ville
  • sïjhti hen ville
  • sïjhtimen vi två ville
  • sïjhtiden ni två ville
  • sïjhtigan de två ville
  • sïjhtimh vi ville
  • sïjhtidh ni ville
  • sïjhtin de ville

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sijhtedh-datid.10185911.html

Dela